Γίνε χορηγός

Γινε και εσύ χορηγός για το Podcast, θα το εκτιμούσα δεόντως https://www.patreon.com/alexgreatpodcast