Ο Αλέξανδρος πάει Βόρεια

Είμαστε στο 336, ο Αλέξανδρος θέλει να πάει στους Δελφούς να ρωτήσει την Πύθια πως θα παει θα τα πάει περσική εκστρατεία.

Μετα θα κατευθύνει Βόρεια, εχει να εκδικηθεί κατι ηττες πατερα του.

Alexander the Great by Pablo Oteiral