Πάμε Ασία

Βλέπουμε πως ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία. Αναλύω την πολύ ωραία ιστορία του Λέανδρου και της Ηρώ και λέω λίγα λόγια για την σχέση του Αλέξανδρου με τον Ηφαιστίωνα.

Ο Αλέξανδρος προσφέρει στεφάνι στο άγαλμα του Αχιλλέα
Ο Αλέξανδρος παίρνει την Ασία δορίκτητη